Wszystkich naszych Czytelników oraz miłośników sztuki zapraszamy do ROK w Zatorze, na wystawę prac zmarłej w 2014 roku Józefy Momot, długoletniej pracownicy Publicznej Biblioteki w Zatorze.

Józefa Momot urodzona w Podolszu, absolwentka Policealnego Studium Bibliotekarskiego w Krakowie, Pedagogiki Pracy Kulturalno-Oświatowej na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie oraz studiów podyplomowych na kierunku edukacja artystyczna w Wyższej Szkole „IGNATIANUM” w Krakowie. Swoją karierę zawodową rozpoczęła w ZCHO w Oświęcimiu, a następnie kontynuowała ją w Banku Spółdzielczym w Zatorze oraz w Krakowskich Zakładach Eksploatacji Kruszywa w Smolicach.  Od 1979 roku aż do emerytury pracowała jako bibliotekarz w Publicznej Bibliotece w Zatorze, działając jednocześnie, najpierw jako członek, później prezes w Regionalnym Stowarzyszeniu Twórców Kultury- Grupa „Na Zamku” w Oświęcimiu.
Jej pasją było malarstwo, które jak kiedyś powiedziała w wywiadzie dla „Dziennika Zachodniego” było antidotum na stresy i trudy codziennego życia.
Ze sztuką obcowała od dzieciństwa. Pierwsze próby malarskie podjęła jako kilkuletnia dziewczynka w ognisku plastycznym w Zabrzu, gdzie wówczas mieszkała.
Jej ulubioną techniką był akryl- pozwalał na szybkie i ciekawe kolorystycznie rozwiązania. Malowała także akwarelą, farbą olejną, pastelami, rysowała piórkiem i tworzyła kolaże. Zdobiła szkło i ceramikę, malowała witraże, wykonywała mozaiki z kamyków.
Zafascynowana twórczością Paula Gauguina i malarstwem Vincenta van Gogha z okresu przejściowego sama również tematy swoich prac koncentrowała głównie wokół martwej natury, kwiatów, pejzaży, portretów oraz zwierząt, a zwłaszcza koni. Istotną część jej dorobku artystycznego stanowią ikony i obrazy sakralne. Niezwykle skromna, sama będąc organizatorem wielu plenerów, oraz licznych wystaw twórczości swoich przyjaciół- artystów, własne prace odważyła się pokazać dopiero  w 1999 roku w Oświęcimskim Centrum Kultury.
W 2010 roku za swoje zasługi  w  tworzeniu i  upowszechnianiu kultury została wyróżniona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.
Zmarła  28 sierpnia 2014 roku .