Publiczna Biblioteka w Zatorze im. Pawła z Zatora uzyskała  w 2015 r. dofinansowanie 
w kwocie 7 650,00  w zakresie programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”.

Celem programu realizowanego ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych.