Po raz XIII w filiach bibliotecznych w Laskowej i Podolszu, a XI w Rudzach nagrodzono najlepszych czytelników we współzawodnictwie „Młody Czytelnik Roku Szkolnego”.

W Laskowej I miejsce uzyskał Adrian Wojtal, II – Jakub Smoroń. W Podolszu w pierwszej kategorii wiekowej zwyciężył Bartłomiej Pawlik. W drugiej kategorii wiekowej kolejne miejsca przypadły Julii Jakubowskiej, Magdalenie Pawlik i Julii Kapijas. Wśród gimnazjalistów prym wiodły dziewczęta: Sara Łoboz, Natalia Pawlik i Joanna Momot. Nagrodę specjalną przyznano Marii  Żydek z klasy „0”.
W Rudzach w pierwszej kategorii wiekowej zwyciężyła Nicoletta Szalik, przed Arkadiuszem Kowalcze i Wojciechem Wędrzykiem. Drugą kategorię wiekową zdominował Kamil Głąb, natomiast w trzeciej kategorii wiekowej (gimnazjaliści) nie przyznano żadnej nagrody. Jury postanowiło natomiast nagrodzić Julię Sroczyńską i Julię Hojowską, młode czytelniczki z klasy „0”. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy!

 

Data: 26 czerwca 2015 r.
Miejsce: Filia w Laskowej

 

Data: 19 czerwca 2015 r.
Miejsce: Filia w Rudzach


 

Data: 18 czerwca 2015 r.
Miejsce: Filia w Podolszu